Thông báo điều chỉnh giá theo Quy định của cơ quan Thuế

Thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các sản phẩm Vbread từ ngày 01/01/2003 theo quy định của Nghị định số 15/2002/NĐ-CP ban hành ngày 28/01/2002 

Thong-bao-thay-doi-gia-ban-va-thue-suat-thue-GTGT-tu-8-len-10 

Không có bình luận nào cho bài viết.


Viết bình luận

© Copyright 2020-2023 Vbread. Thiết kế bởi Zozo
1900886626